FAQ

1. Czy bilety promowe na podróż do Polski można odliczyć?
Kwoty z biletów na prom są doliczane do kosztów podróży do Polski, razem z kilometrami, w przypadku kiedy suma wartości wszystkich biletów promowych przekracza 3 300 kr. Ważne jest, że bilety należy załączać zawsze, gdyż są dowodem podróży. Nawet wówczas, gdy nie przekraczają określonej wyżej kwoty.

2. Jaki jest termin rozliczania podatków?
Terminem, do którego należy złożyć zeznanie podatkowe jest 30 kwietnia. Jeśli spóźnimy się z zeznaniem podatkowym do końca kwietnia, możemy jeszcze to nadrobić do końca maja. Trzeba jednak uzasadnić spóźnienie, na przykład pobytem w Polsce czy okresem oczekiwania na tłumaczenie dokumentów.

3. Ile czasu trwa procedura rozliczenia?
Zwykle w czerwcu i październiku urząd przesyła potwierdzenie rozliczenia wraz z informacjami o zwrocie podatku bądź niedopłacie. Na datę otrzymania potwierdzenia nie wpływu data złożenia zeznania. Centralny Urząd Podatkowy ds. Cudzoziemców zwykle rozsyła rozliczenia w październiku. Czasem zdarzają się też opóźnienia, na które ani podatnik, ani my jako biuro nie mamy wpływu.

4. Czym jest Selvangivelse?
Selvangivelse to wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego. Dokument ten wystawiany jest przez urząd podatkowy i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika, który wskazał- może to być adres w Norwegii lub w Polsce.

5. Jak przeliczyć PLN na NOK?
PLN na NOK przeliczamy zgodnie ze średnim rocznym kursem.